Ziua Unirii Basarabiei cu Rom芒nia

0
31

Ziua Unirii Basarabiei cu Rom芒nia este s膬rb膬torit膬, 卯n fiecare an, la 27 martie, ea fiind declarat膬 s膬rb膬toare na葲ional膬.

Propunerea legislativ膬 privind instituirea acestei Zile a fost ini葲iat膬 de deputatul Eugen Tomac, acesta sus葲in芒nd, 卯n expunerea de motive, c膬

„Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului rom芒n. Atunci, dup膬 106 ani de ocupa葲ie 葲arist膬, Basarabia a revenit 卯n grani葲ele ei fire葯ti, fiind prima provincie rom芒neasc膬 care s-a unit cu Rom芒nia. (…) Este obliga葲ia noastr膬, a celor care ast膬zi r膬spundem 卯n fa葲a rom芒nilor, de a demonstra c膬 pre葲uim valorile rom芒ne葯ti de veacuri 葯i pe cei care ni le-au l膬sat mo葯tenire”.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, la 13 octombrie 2015, 葯i de Camera Deputa葲ilor, for decizional 卯n acest caz, la 14 martie 2017. Potrivit proiectului, Guvernul Rom芒niei 葯i autorit膬葲ile locale 葯i centrale vor lua m膬suri pentru ca 卯n 27 martie s膬 fie arborat drapelul Rom芒niei 卯n conformitate cu legea 75/1994 privind arborarea drapelului Rom芒niei, intonarea imnului na葲ional 葯i folosirea sigiliilor cu stema Rom芒niei de c膬tre autorit膬葲ile 葯i institu葲iile publice. Ziua Unirii Basarabiei cu Rom芒nia poate fi marcat膬 de autorit膬葲ile administra葲iei centrale 葯i locale, organiza葲iile neguvernamentale, muzee, reprezentan葲ele Rom芒niei 卯n str膬in膬tate, prin organizarea de evenimente 葯i manifest膬ri publice 葯i cultural 葯tiin葲ifice dedicate acestei s膬rb膬tori. Autorit膬葲ile centrale 葯i locale pot sprijini material 葯i logistic aceste manifest膬ri.

La 27 martie 2017, pre葯edintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stabile葯te c膬 27 martie 鈥 Ziua Unirii Basarabiei cu Rom芒nia este zi de s膬rb膬toare na葲ional膬. 脦ntr-un comunicat transmis AGERPRES, Administra葲ia Preziden葲ial膬 arat膬 c膬 legea promulgat膬 are o semnifica葲ie deosebit膬, aceea de marcare a acestui moment important din istoria Rom芒niei. „Sfatul 葰膬rii de la Chi葯in膬u a hot膬r芒t, pe 27 martie 1918, Unirea Basarabiei cu Rom芒nia. Acest act istoric a deschis procesul Marii Unirii, finalizat cu Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, c芒nd rom芒nii din Transilvania, Banat, Maramure葯 葯i Cri葯ana au decis, la r芒ndul lor, Unirea cu 葲ara, evenimentul de constituire a statului rom芒n modern al c膬rui centenar 卯l vom s膬rb膬tori anul viitor. (…) 脦n acela葯i timp, Rom芒nia r膬m芒ne pe deplin angajat膬 卯n sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. Integrarea european膬 a Republicii Moldova reprezint膬, conform Strategiei Na葲ionale de Ap膬rare a 葰膬rii, un obiectiv na葲ional de politic膬 extern膬, acesta fiind asumat formal inclusiv 卯n Declara葲ia privind instituirea unui Parteneriat Strategic 卯ntre Rom芒nia 葯i Republica Moldova pentru integrarea european膬 a Republicii Moldova din anul 2010”, se precizeaz膬 卯n comunicat.

Unirea provinciei rom芒ne葯ti Basarabia cu 葲ara-mam膬 a fost hot膬r芒t膬 la 27 martie/9 aprilie 1918, de Sfatul 葰膬rii de la Chi葯in膬u (Basarabia), organ legislativ reprezentativ, prin majoritatea absolut膬 a votului. 脦n Declara葲ia de Unire se specific膬: „Republica Democratic膬 Moldoveneasc膬 (Basarabia) 卯n hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dun膬re, Marea Neagr膬 葯i vechile grani葲e cu Austria, rupt膬 de Rusia acum o sut膬 葯i mai bine de ani din trupul vechii Moldove, 卯n puterea dreptului istoric 葯i a dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure s膬-葯i hot膬rasc膬 soarta lor, de azi 卯nainte 葯i pentru totdeauna se une葯te cu mama sa Rom芒nia”.

Rezultatul votului (86 de voturi pentru, trei 卯mpotriv膬, 36 de ab葲ineri 葯i 13 absen葲i) a fost anun葲at de c膬tre pre葯edintele Sfatului 葰膬rii, Ion Incule葲. Acesta, 卯mpreun膬 cu secretarul acestui for, Ion Buzdugan, au semnat Declara葲ia de Unire.

Apoi, prim-ministrul Rom芒niei, Alexandru Marghiloman, prezent la Chi葯in膬u, a fost invitat, 卯mpreun膬 cu membri ai guvernului rom芒n, 卯n sala Sfatului 葰膬rii, unde, 卯n numele poporului rom芒n 葯i al regelui Ferdinand I (1914-1927), a declarat c膬 ia act de votul cvasiunanim al Sfatului 葰膬rii 葯i proclam膬 Basarabia unit膬 cu Rom芒nia. ”Basarabia este de acum unit膬 pe veci cu Rom芒nia”, a declarat, cu acest prilej, Alexandru Marghiloman.

脦n telegrama trimis膬 de regele Ferdinand I Sfatului 葰膬rii de la Chi葯in膬u se ar膬ta: ”Sentimentul na葲ional ce se de葯teapt膬 at芒t de puternic 卯n timpul din urm膬 卯n inimile moldovenilor de dincolo de Prut a primit prin votul 卯n膬l葲膬tor al Sfatului 葰膬rii o solemn膬 afirmare. Un vis frumos a fost 卯nf膬ptuit”.

Teritoriul dintre Prut 葯i Nistru (Basarabia) fusese anexat de Rusia 卯n urma p膬cii ruso-turce, 卯ncheiate la 16 mai 1812, la Bucure葯ti, dup膬 r膬zboiul ruso-turc dintre 1806-1812.

AGERPRES

L膫SA葰I UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here