Atelier metodico-practic pentru profesorii de limbi str膬ine din mun. B膬l葲i

0
14

鈥濷 evaluare corect膬 nu va fi posibil膬 niciodat膬 cu ajutorul unui instrument unic, universal. Trebuie s膬 ne orient膬m ferm spre o abordare multidimensional膬鈥澛Gilbert de Landsheere

脦n data de 31 ianuarie 2018, 卯n 葮coala Primar膬 鈥濻piridon Vangheli鈥, nr. 21 s-a desf膬葯urat atelierul de lucru cu genericul 鈥濺eflec葲ii cu referire la aplicarea evalu膬rii criteriale prin descriptori 卯n 卯nv膬葲膬m芒ntul primar 卯n cadrul orelor de limbi str膬ine鈥.

Activitatea a 卯ntrunit profesori de limbi str膬ine聽 din mun. B膬l葲i. Atelierul de lucru a fost moderat de profesorii de limb膬 englez膬: Galina Talp膬, Loreta Grijuc, Oxana Cebotari, acesta fiind axat pe 卯mbun膬t膬葲irea practicilor de aplicare a ECD 葯i av芒nd urm膬toarele obiective:

  1. A achizi葲iona cuno葯tin葲e vis-a-vis de ECD;
  2. A opera cu termenii: produs, criterii, descriptori;
  3. A identifica metode 葯i tehnici de evaluare;
  4. A exprima opinii proprii prin aplica葲ii practice la subiect;
  5. A contribui la dezvoltarea unei atitudini pozitive cu privire la ECD.

Prin activit膬葲i interactive 葯i lucru 卯n echipe cadrele didactice, participante la atelier, au reactualizat cuno葯tin葲ele despre conceptul de evaluare criterial膬 prin descriptori, au elaborat produse 葯i criterii de succes 葯i au 卯mp膬rt膬葯it practici de ECD 葯i de monitorizare a nivelului dezvolt膬rii intelectuale a elevilor 卯n cadrul orelor de limbi str膬ine.

Atelierul a finalizat cu o evaluare 卯n care participan葲ii au apreciat utilitatea con葲inuturilor selectate 葯i au men葲ionat c膬 vor folosi metodele propuse 卯n cadrul orelor de limbi str膬ine.

Atelier metodico-practic pentru profesorii de limbi str膬ine din mun. B膬l葲i

Seteaz膬 imaginea reprezentativ膬

L膫SA葰I UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here