Ajutoare pentru Orhei

0
81

Ajutoarele de la Bucure葯ti au trecut Prutul 葯i au ajuns la destina葲ie. Cele 12 tone de ajutor umanitar trimise de comunitatea sectorului 1 Bucure葯ti la oamenii nevoia葯i din raionul Orhei. Dona葲iile venite din capitala 葲膬rii urmeaz膬 a fi repartizate la familiile nevoia葯e, la aziluri de b膬tr芒ni, centre de plasament 葯i b膬tr芒nilor din sate r膬ma葯i singuri 葯i f膬r膬 ajutor.

Pre葯edintele raionului Orhei, Tudor Golub, a transmis o scrisoare de mul葲umire primarului Dan Tudorache 葯i comunit膬葲ii Sectorului 1 pentru solidaritatea ar膬tat膬 fa葲膬 de rom芒nii de peste Prut care au nevoie de ajutor. Oficialul a declarat c膬 ajutoarele oferite au fost primite cu succes 葯i urmeaz膬 a fi distribuite persoanelor 葯i familiilor social vulnerabile.

La realizarea ac葲iunii de ajutorare a locuitorilor din raionul Orhei au colaborat Administra葲ia Domeniului Public, Direc葲ia General膬 de Asisten葲膬 Social膬 葯i Protec葲ia Copilului 葯i Centrul Cultural al Sectorului 1.
Amintim c膬 Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, 葯i Pre葯edintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat la 25 martie 2018, un protocol de 卯nfr膬葲ire 卯n vederea cre葯terii capacit膬葲ii institu葲ionale a autorit膬葲ilor publice locale, pentru a asigura dezvoltarea economico-social膬 a celor dou膬 comunit膬葲i.

L膫SA葰I UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here